தமிழ்நாடு சிறுதேயிலை வியாபாரிகள் தொழில் கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகள் இணையத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் டி.உதயசந்திரன்

Tue, 12/04/2012 - 23:26 -- Reporter

சென்னை டிச.4:- தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களை  தமிழ்நாடு சிறுதேயிலை வியாபாரிகள் தொழில் கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகள் இணையத்தின் (Tamilnadu Small Tea Growers Industrial Cooperative Tea Factories Federation Limited) தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள  டி.உதயசந்திரன் இ.ஆ.ப அவர்கள் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

Undefined
Topic: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.