புதிய கருத்தை சேர்

அந்நிய நேரடி முதலீட்டுக்கு லல்லு யாதவ் முழு ஆதரவு

புத, 12/05/2012 - 16:28 -- Puthiyavan
தமிழ்

அந்நிய நேரடி முதலீட்டுக்கு லல்லு யாதவ் முழு ஆதரவு

Topic: 

Plain text

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • வரிகளும் பத்திகளும் தானாகவே முறிக்கப்படும்