குறும்படத்திற்கு வாக்களியுங்கள்!

ஞாயி, 11/18/2012 - 22:21 -- Reporter

பெண்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு குறும்படம் , "Rags to Pads",  போட்டியிலெ பரிசு பெற வாக்களியுங்கள்!

Rags to Pads | Chithra Jeyaram from Focus Forward Films on Vimeo.

Undefined
Topic: 

புதிய கருத்தை சேர்

Plain text

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • வரிகளும் பத்திகளும் தானாகவே முறிக்கப்படும்