தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் 66(A) முழு வடிவம்!

செவ், 11/20/2012 - 04:05 -- Reporter

THE INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2008

யாரேனும் தமிழ்படுத்தினால் நலம்!

Undefined

புதிய கருத்தை சேர்

Plain text

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • வரிகளும் பத்திகளும் தானாகவே முறிக்கப்படும்