மாயாவதி பேட்டி ஆரம்பம்!

திங், 12/03/2012 - 23:41 -- Reporter

Developing nations need investment to keep growth going - we can not just take bank loans all the time: Mayawati Snippets of the Speech We also have to consider adverse effects of FDI FDI in retail will affect farmers, small traders FDI only option to bring in money We need to keep a tight watch on direct foreign investment - nations in east Asia have suffered for blindly following this path Without seeing the pros and cons of FDI, taking a final decision is not wise We will make our stand on FDI vote clear on the floor of House

Undefined
Topic: 

புதிய கருத்தை சேர்

Plain text

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • வரிகளும் பத்திகளும் தானாகவே முறிக்கப்படும்