சில்லரை வர்த்தகத்தில் அந்நிய நேரடி முதலீடு இந்தியாவிற்கு நன்மையா , தீமையா?

வெள், 12/07/2012 - 10:00 -- Puthiyavan
தமிழ்

புதிய கருத்தை சேர்

Plain text

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • வரிகளும் பத்திகளும் தானாகவே முறிக்கப்படும்