கமலுக்கு ஏற்ப்பட்ட பிரச்சனைக்கு அரசியல் சூழ்ச்சிதான் காரணம் என்பது சரியா? தவறா?

வியா, 01/31/2013 - 10:06 -- Velayutham
Undefined

புதிய கருத்தை சேர்

Plain text

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • வரிகளும் பத்திகளும் தானாகவே முறிக்கப்படும்