போர் உச்சத்தில் இருந்தபோது.. நினைவூட்டல்..

செவ், 03/12/2013 - 20:15 -- Velayutham

 

 
போர் உச்சத்தில் இருந்தபோது.. நினைவூட்டல்..
 
நன்றி
 
செய்தியாளர் ஜெ.பிரபாகர் கப்பிகுளம்
Undefined

புதிய கருத்தை சேர்

Plain text

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • வரிகளும் பத்திகளும் தானாகவே முறிக்கப்படும்