வன்முறையை துண்டுபவர்கள் மீது தடுப்புகாவல் சட்டம் பாயும் என்ற முதல்வரின் கருத்து

செவ், 04/30/2013 - 00:04 -- Velayutham
Undefined

புதிய கருத்தை சேர்

Plain text

  • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
  • இணையபக்க முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் தானாகவே தொடர்பிகளாக மாற்றப்படும்.
  • வரிகளும் பத்திகளும் தானாகவே முறிக்கப்படும்